Bewijs maar dat je nog Nederlander bent

 

Van: nihb.nl

sep 16, 2021 | Dubbele NationaliteitNationaliteitNederlander Blijven

Soms kan de overheid of een gemeente vragen te bewijzen dat je nog Nederlander bent. Ook als je enkel de Nederlandse nationaliteit hebt. We hebben kort samengevat welke documenten jou kunnen helpen om het bewijs te leveren.

Nederlands Paspoort

Jouw Nederlandse paspoort kan een belangrijk document zijn. De overheid toetst bij afgifte van elke paspoort of de persoon (nog) Nederlands is. De datum van afgifte wordt dan ook gezien als de dag waarop je nog Nederlander was. Daarna, accepteert men het vaak ook nog wel als reisdocument maar niet altijd als bewijs van nationaliteit.

Immers had je de dag na afgifte iets kunnen doen waardoor je alsnog de Nederlandse nationaliteit verloor. Als men dit verdenkt, bewijs dan maar eens dat het niet zo is anders kan jouw paspoort worden ingetrokken en teruggeëist.

Voordat je een nieuw paspoort aanvraagt kun je al kopietjes of scans van het oude paspoort maken en deze goed bewaren. Je kunt ook bij het vernieuwen van het Nederlands paspoort vragen om deze onbruikbaar terug te krijgen.

Plak een post-it of bladwijzer op elke pagina met een visum/stempel/sticker met het verzoek die niet te knippen. Ook jouw naam, geboortedatum, en paspoort afgifte datum wil je niet geknipt hebben. Heb je ook andere, niet Nederlandse, paspoorten bewaar die dan ook goed.

Als je alleen de Nederlandse nationaliteit hebt

Dan kan men soms ook in situaties komen, doordat je in het buitenland woont of gewoond hebt, dat men jouw nationaliteit in twijfel trekt. Wat je dan moet aantonen is dat je geen andere nationaliteit hebt (aangenomen). Dit kun je doen door te laten zien dat in landen waar je gewoond hebt of woont, je altijd een visum of verblijfsvergunning hebt gehad. Heb je geen stempel hiervan in het paspoort (sommige landen) of heb je het oude paspoort niet meer omdat het is gestolen bijvoorbeeld, dan kun je de immigratieautoriteiten van dat land vragen om een verklaring van jouw migratiegeschiedenis. Of je kunt vragen om een verklaring dat je niet de andere nationaliteit hebt gekregen. Dit kan in sommige landen problematisch zijn om te ontvangen en al helemaal als je er jaren later om verzoekt. Als je illegaal in het land woont dan is het zaak dat je dit aan de ambassade laat weten zodat er misschien samen naar een oplossing gezocht kan worden.

 

Als je ook een of meerdere andere nationaliteiten hebt

Dan moet je bewijzen dat je voldeed aan een initiële uitzondering. Bijvoorbeeld omdat je de andere nationaliteit bij geboorte via een ouder hebt gekregen. Of omdat je bij naturalisatie aan een van de uitzonderingen in de Nederlandse wet voldeed. Omdat de situatie per persoon en tijdstip met betrekking op wetswijzigingen kan verschillen hier wat algemene documenten die belangrijk kunnen zijn:

 • Geboorteakte, van jezelf en jouw kind en soms jouw ouders, of zelfs grootouders.
 • Al jouw (oude) paspoorten. Ook eventueel van jouw ouders, vooral rond de periode van jouw geboorte.
 • Jouw immigratiestatus nu en/of vroeger zoals eerder uitgelegd. Ook eventueel van jouw ouders.
 • Jouw Nederlandse of buitenlandse naturalisatie documenten, ook eventueel van jouw ouders.
 • Huwelijk en scheidingsaktes, ook eventueel van jouw……. (Je begrijpt het al)
 • Overlijdensaktes
 • Verklaring(en) van Nederlanderschap
 • Nederlandse identiteitskaart(en)
 • Oude verklaring(en) van Nederlander te willen blijven.
 • Verklaringen van in- en uitschrijvingen Nederlandse gemeente(s).
 • Bewijs van in- en uitschrijvingen in andere landen (* let op, zie hieronder).
 • Oude diploma’s en school verklaringen. Vooral m.b.t onderwijs in Nederland of Nederlands onderwijs in het buitenland.
 • Documentatie over de militaire dienst.
 • Documentatie over arbeidsverleden (vooral als dit voor een internationale organisatie was waarin Nederland vertegenwoordigd was of is)
 • Overig bewijs wat als alternatief geaccepteerd zou kunnen worden is bijvoorbeeld documentatie met naam en (buitenlands) adres van de belasting.

In- en uitschrijven in het Buitenland

Veel Nederlandse ambtenaren nemen de Nederlandse burgerlijke administratie als voorbeeld en denken vaak dat dit ook zo werkt in andere landen. Ondanks dat dit voor sommige buur- en Europese-landen wel klopt zijn er ook veel landen waar men geen burgerlijke stand en administratie kent. Er is dan vaak wel een soort van gemeente maar geen civiele registratie zoals in Nederland. Het is dan goed om bij de lokale autoriteiten bekend te staan en bij vertrek te vragen om een verklaring dat je er een periode hebt gewoond. Maar veel buitenlandse gemeentes zullen je met een grijns op hun gezicht vertellen dat zij dit soort informatie niet kunnen produceren.

Alternatieve documenten die je kunt verzamelen:

 • Lokale belasting afschriften of facturen (vooral makkelijk als deze jaarlijks zijn)
 • Landelijke belasting documentatie met jouw naam en adres.
 • Voor kinderen, een verklaring van de school met het lokale adres van destijds.
 • Verklaring van een arts of kliniek met vermelding van lokale adres destijds.
 • Huurcontract/bewijs eigendom huis, of een verklaring met vermelding van alle namen.
 • Gas, water, licht facturen/ontvangstbewijzen.
 • Bankafschriften, liefst jaarlijks, met het lokale adres van destijds.
 • Overige documenten die aantonen dat men in een land gewoond, gewerkt en/of onderwijs heeft genoten.

Het liefst heeft men dus bewijsstukken van een (lokale) overheidsinstantie. Alternatieven kunnen echter worden geaccepteerd maar worden gezien als ondersteunend.

Hoe lang bewaren?

Minimaal zo lang als tot afgifte van een nieuw Nederlands paspoort. Maar als men later denkt dat er fouten zijn gemaakt dan kan men alsnog om bewijsstukken vragen. Het komt soms voor dat een (klein)kind de nationaliteit van een (groot)ouder moet bewijzen.

Bewaar documenten die:

 1. Jouw nationaliteit(en) bevestigen.
 2. Jouw woongeschiedenis bevestigen.
 3. Veranderingen in jouw burgerlijke status bevestigen.

En dus niet alleen voor de persoon zelf, mogelijk moet men teruggaan en de Nederlandse nationaliteit van eerdere generaties bewijzen. Bewaar het, traceer het, verzamel het, en geef het later door aan de (klein)kinderen.

Tip! Maak van alle (originele) documenten een kopie/scan en bewaar het op een andere veilige plek. Zo kan een onverhoopte brand of diefstal niet nog rampzaliger worden.

Verwante berichten