Belasting (Taxe d’habitation) op tweede woningen, wordt u getroffen door een verhoging?

De Taxe d’habitation op ‘hoofd’ woningen wordt geleidelijk afgeschaft. Maar pas op, het wordt gehandhaafd op ‘tweede’ woningen. Sommige gemeenten hebben zelfs het recht om de belasting te verhogen.

De verhoging van deze gemeentebelasting betreft bezitters van een tweede woning in bepaalde gemeenten. De mogelijkheid om deze gemeentebelasting te verhogen is alleen mogelijk voor gemeenten die gelegen zijn in gebieden waar de woningmarkt veel mogelijkheden biedt voor speculatieve doeleinden.
Deze indeling, die bij decreet is vastgesteld, omvat 1.136 gemeenten in achtentwintig agglomeraties: Parijs, Aix-Marseille, Lyon enz. In deze gebieden werd in 2014 een verhoging van toegestaan, tot een maximum van 20%. Dit plafond werd in 2017 opgetrokken tot 60%.
De Union des propriétaires immobiliers (Unpi) telde 272 gemeentes die deze verhogingen toepassen in 2020, tegen 226 een jaar eerder. “In 2021 hebben verschillende steden, zoals Lyon, Bordeaux en Marseille, besloten de maximale verhoging van 60% toe te passen,” schrijft de Unpi.

Wat is het probleem?
Door de kosten van tweede woningen te verhogen, hoopte de Staat de eigenaars ertoe aan te zetten deze woningen te verhuren als primaire woningen voor huishoudens. Of zelfs om ze weer op de markt te brengen. De UNPI is het er niet mee eens. Zij stellen “deze verhoging zal de die eigenaars vast niet dwingen om hun eigendom te verkopen.” De UNPI is bang dat de gemeenten deze maatregel zullen gebruiken om meer belastinginkomsten te verkrijgen.
Zeker nu de Taxe d’habitation voor de hoofdbewoning wordt afgeschaft zijn de ‘tweede’ huiseigenaren bang dat de steden het ontstane tekort zullen willen “compenseren” door de belastingen te verhogen die zij kunnen blijven controleren: de onroerende voorheffing of de woonbelasting op tweede woningen.

Wat zeggen de burgemeesters?
“Wij zijn een van de 6.000 gemeenten die niet volledig door de staat zijn gecompenseerd voor het verlies van de taxe d’habitation”, stelt Philippe Laurent, burgemeester in Sceaux (Hauts-de-Seine). “Onze toeslag op tweede woningen is een van de maatregelen die ons in staat stellen extra belastinginkomsten te verwerven. Het gaat om 300 woningen en levert de gemeente ongeveer 200.000 euro per jaar op. “In juli gaf de ‘groene’ gemeente Lyon een andere motivatie toen ze aankondigde de toeslag op tweede woningen te verhogen van 20% tot 60%: “We willen betaalbare huisvesting mogelijk maken”, stelde burgemeester Grégory Doucet.
Door de woningnood in Lyon hoopt de gemeente dat sommige van de 15.000 eigendommen waarop de belastingverhoging van toepassing is in de nabije toekomst verkocht of permanent verhuurd zullen worden en daardoor weer als ‘hoofdwoning zullen worden gebruikt.

In de toeristische waar veel ‘toeristische verhuur’ en speculatie plaatsvindt zijn de verhogingen ook aanzienlijk van 40 tot 60%.
Ook hier wordt de redenering gevolgd dat de speculatie en ‘commerciele’ en ‘seizoens’verhuur moet worden afgeremd en de leegloop en onbetaalbaarheid van deze gebieden voor ‘hoofdbewoners’ een halt moet worden toe geroepen.
Er zijn verschillende toeristische gebieden die de overheid er toe op roepen om hun ‘gebied’ tot ‘speculatie gebied’ te verklaren waardoor zij de wildgroei aan ‘tijdelijke verhuur’ kunnen afremmen. In de Vendée vraagt bijvoorbeeld de stad Sables-d’Olonne aan de staat om de gemeente in de lijst op te nemen, om een verhoging van de gemeentebelasting op tweede woningen te kunnen invoeren: “Wij hebben een toename van het aantal toeristische verhuurplaatsen vastgesteld”, stelt de burgemeester Yannick Moreau. “Wij willen deze beweging afremmen en maatregelen financieren om de omvorming van toeristische verhuur tot hoofdverblijfplaatsen te ondersteunen.

 

bron: quest-france.fr

Verwante berichten