Avondklok vanaf 18.00 uur vanaf zaterdag 16 januari in heel Frankrijk

Persconferentie Jan Castex en zijn ministers.

1. Jean Castex begint zijn toespraak, zoals hij elke week doet, met ons eraan te herinneren dat het virus “actief blijft circuleren”. De inperkingen waarvoor Frankrijk heeft gekozen noemt hij ‘een effectieve keuze’, die het mogelijk maakte om strengere maatregelen te vermijden: het sluiten van scholen bijvoorbeeld, zoals vandaag de dag in het Verenigd Koninkrijk het geval is. Castex noemt de situatie ‘fragiel’ met bijna 25.000 nieuwe infecties. “De situatie is onder controle in vergelijking met onze buren” . Hij wijst op het gevaar van de circulatie van nieuwe ‘varianten’ in Frankrijk.

2. De minister van Volksgezondheid Olivier Veran wijst erop dat er in Frankrijk twee varianten zijn waargenomen: ten eerste de variant die verantwoordelijk is voor een uitbraak in het Verenigd Koninkrijk. Een variant die besmettelijker is, vooral bij kinderen, maar niet klinisch ernstiger die bestreden kan worden met het vaccin. “We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat het in omloop komt”, zegt hij. Er zijn geen plannen om scholen te sluiten maar roept op tot “verhoogde waakzaamheid”.
Olivier Véran stelt dat er maatregelen worden genomen om het verschijnen van de tweede variant, die bekend staat als de “Zuid-Afrikaanse” variant, te beperken, met name in Mayotte. Een ernstig geval van deze variant 501 is waargenomen in Ile-de-France, een ander geval in Nantes bij patiënten die deze week uit Mozambique terugkeren.

3. Jean Castex kondigt overal in Frankrijk een verplichte avondklok aan vanaf 18.00 uur, vanaf zaterdag. Bovendien zullen er verplichte tests komen voor alle reizigers van buiten de Europese Unie. Jean Castex stelt “we de grenscontroles aanzienlijk gaan verscherpen” en dat alle reizigers die van buiten de Europese Unie aankomen vanaf aanstaande maandag moeten worden getest. Reizigers uit EU-landen zullen voorlopig niet worden getroffen.
Wat overzees Frankrijk betreft, zullen tests nu verplicht zijn bij terugkeer van deze bestemmingen naar Frankrijk – wat tot nu toe niet het geval was –
Het virus circuleert ook over het hele grondgebied
“Waarom deze keuze?” vraagt Jean Castex retorisch. Het aantal nieuwe gevallen is sinds begin januari lager in de departementen waar deze uitgebreide avondklok al van kracht was. Bovendien is de eerste minister van mening dat de circulatie van het virus niet langer beperkt is zoals eind december het geval was tot het Oosten van het land, maar in het hele land gelijk is, vandaar het nut van een verlenging van de maatregel.

4. Geen nieuwe ‘lockdown’.
De uitbreiding van de avondklok is een ”evenredige reactie”, stelt Jean Castex Een derde lockdown staat voorlopig niet op de agenda. Het aantal nieuwe besmettingen is lager en “de ziekenhuissituatie was veel problematischer” toen de tweede inperking werd aangekondigd.
Alle voor het publiek toegankelijke plaatsen zijn na 18.00 uur gesloten.
Iedereen zal voor 18.00 uur thuis moeten zijn. “Alle plaatsen die open zijn voor het publiek zullen om 18.00 uur gesloten zijn”, zegt Jean Castex. Hij vraagt winkels aan om hun openingstijden te verlengen tot lunchtijd en weekends om te voorkomen dat er zich aan het eind van de dag te druk wordt.
5. Michel Blanquer de minister van onderwijs stelt”We zijn er trots op dat we in het land zijn waar de scholen het langst open zijn.” Hij vindt het “essentieel” om sluitingen te voorkomen. De ‘hybride modus’ voor middelbare scholen (een mix van afstand en face-to-face) wordt na de geplande datum van 20 januari uitgebreid. Wel zal het ‘protocol’ in scholen verscherpt worden.
Het gezondheidsprotocol in de kantines zal worden versterkt in scholen, waar indoor school en buitenschoolse fysieke en sportieve activiteiten worden verboden. Ook de screeningscapaciteiten in scholen zullen worden vergroot. De schoolkantine ziet Blanquer als een “zwak punt”.
In de kantine moet het ‘bereiden van maaltijden’ beperkt worden en de duur van de maaltijd worden verlengd. Wellicht dat ‘afhaalmaaltijden’ zoals dat ook in bedrijven gebeurt een oplossing kunnen zijn.
6. Over de hervatting van de lessen op de universiteiten.

Afstandsonderwijs is voor veel studenten “zeer moeilijk”, erkende Castex. “Het is een bron van grote zorg voor de regering. “De effectiviteit is niet voldoende,”. De minister-president zegt dat hij hierover morgen met de onderwijsinstanties en vakbonden zal overleggen.
Frédérique Vidal erkent ook een “extreem moeilijke” situatie voor studenten en personeel. Ze erkent dat de maatregelen die tot nu toe zijn genomen “niet voldoende” zijn. Ze wijst op het bestaan van 20.000 begeleiders en stelt dat het aantal psychologen zal worden verdubbeld en er nieuwe sociale begeleiders zullen komen. “We zijn ons ten volle bewust de slechte positie van de studenten, vooral van degenen die op zichzelf wonen ver van huis”. Voor de eerstejaars zal er face-to-face onderwijs mogelijk zijn in halve groepen vanaf de week van 25 januari.

7. De vaccinatie.
Vaccins bieden een “reëel vooruitzicht op een uitweg uit de crisis”, zegt Jean Castex. 57.000 mensen werden op woensdag ingeënt, zegt hij. Eind januari hoopt de minister-president dat het aantal vaccinaties tegen het einde van de maand meer dan een miljoen zal bedragen. |
Wat betreft de openstelling van de vaccinatie voor alle categorieën, die niet door de regering wordt overwogen, is Jean Castex van mening dat de kwetsbare personen de eerste zijn die zich zorgen maken. “Het is een kwestie van ethiek en effectiviteit,”.
De vaccinatie zal vanaf maandag worden uitgebreid naar mensen van alle leeftijden met een pathologie die een zeer groot risico op het ontwikkelen van ernstige vormen van Covid-19 met zich meebrengt. In Frankrijk zullen vanaf 18 januari ook 700 vaccinatiecentra worden geopend.
Olivier Véran schat dat deze uitbreiding van de vaccinatie betrekking heeft op 800.000 mensen met bijvoorbeeld chronisch nierfalen, kanker, orgaantransplantaties en mensen met het syndroom van Down. Vanaf maandag zal de vaccinatie, zoals gepland, ook open zijn voor alle mensen boven de 75 jaar. Doses om 2,5 miljoen mensen in Frankrijk te vaccineren zullen eind februari beschikbaar moeten zijn. ” Wees gerust, u zult gevaccineerd worden”, zegt de minister van Volksgezondheid.
Elk vaccinatiecentrum dat op maandag opent, kan afspraken maken voor de komende vier weken, zegt Veran.

8. Economie.
Jean Castex zette de persconferentie voort door de economische gevolgen van de epidemie aan te pakken. “Ik ben vastbesloten om de ondersteuningssystemen zo lang als nodig is te onderhouden”, aldus Jean Castex, die het stokje aan Bruno Le Maire, Elisabeth Borne en Roselyne Bachelot overdraagt. Bruno Le Maire kondigt een maatregel aan voor wijnbouwers die getroffen zijn door de Amerikaanse sancties . Wijnen en cognacs hebben een zeer hoge exportbelasting. De wijnbouwers kunnen dus tot 200.000 euro steun krijgen als hun omzet met meer dan 50% wordt beïnvloed.
9. Geen “tijdschema” maar “duidelijkheid” over staatssteun
Bruno Le Maire over de economische situatie. “We zijn ons bewust van de woede” van de getroffen beroepen. Hoewel hij toegeeft dat hij geen tijdschema kan geven voor het opheffen van beperkende maatregelen, “kunnen we duidelijkheid geven” aan de steunmaatregelen van de staat. “De pijler van deze steun blijft het solidariteitsfonds”. Een nieuw formulier voor de hulp wordt morgen online gezet voor betaling op maandag, zegt hij. De opbrengst van de ‘take away’verkoop en de thuisbezorging zal niet worden meegenomen in de berekening van de omzet voor het aanvragen van het solidariteitsfonds vanaf december 2020 en voor de komende maanden.
De banken hebben de minister toegezegd dat zij zich positief zullen opstellen ten aanzien van moratoria of looptijd verlenging voor leningen die niet door de staat worden gegarandeerd.
De in december ingevoerde vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen en betalingsbijstand blijft ook in januari van kracht. “Geen sociale lasten voor bedrijven die gesloten of zwaar getroffen zijn door de crisis”, zegt Bruno Le Maire . Kosten voor de staat ongeveer 4 miljard euro per maand, schat de minister. De terugbetaling van de door de staat gegarandeerde leningen zal met een jaar worden uitgesteld, bij wet en voor alle bedrijven in Frankrijk, kondigt Lemaire aan.

10. “We zullen de belastingen niet verhogen.”
Bruno Le Maire wil ook de Fransen aanmoedigen om producten van het nationale grondgebied te consumeren en in Frankrijk te investeren “de 100 miljard die tijdens de crisis zijn gespaard moet uitgegeven worden”. Om dit te bereiken, zegt de minister, “zullen we de belastingen niet verhogen”. Op 28 januari worden de door de staat gegarandeerde participatieleningen nader bekendgemaakt.
Elisabeth Borne de minister van arbeid, kondigt, zoals verwacht, aan dat de deeltijdregeling wordt gehandhaafd en uitgebreid. Voor bedrijven die geheel of gedeeltelijk worden gesloten, betaalt de staat 100% van de kosten van deze maatregelen.

11. Handhaving van de sluiting van culturele sites
Roselyne Bachelot spreekt na haar collega’s . “De sluiting van culturele locaties is niet uniek voor Frankrijk”. Ze begrijpt dat de maatregel het onderwerp is van voortdurende kritiek. “De regering heeft niet gefaald en zal niet falen in de frontlinie” bij het behoud van de cultuur, zegt ze.
Er wordt gewerkt aan een gedeeltelijke opening van de culturele inrichtingen zodra de “acute fase” van de crisis voorbij is. Bachelot sluit af met een citaat van Pablo Neruda “De lente is onverbiddelijk,”.

12. De marathon!

Er is een marathon aan de gang en ik ben ervan overtuigd dat we die samen zullen winnen”, besluit Jean Castex. De persconferentie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Verwante berichten