Auto met Frans kenteken bij uw tweede huis

Nieuwsbrief van https://www.mondi.nl/

Kenteken auto bij tweede huis buitenland
Op internet wemelt het van foutieve en/of onvolledige informatie die door velen als waarheid aangenomen wordt. Vaak blijkt dat er een verkeerde beslissing is genomen op basis van de geraadpleegde informatie. Zo bestaat het gerucht dat je geen auto met buitenlands kenteken kunt bezitten in een land waar je niet als ingezetene verblijft. De feiten maken het minder gecompliceerd. Er is geen EU-wetgeving over het inschrijven van motorvoertuigen.

Iedereen wil bij voorkeur gratis informatie en daar staat het wereldwijde web vol mee.
Echter, alles heeft zijn prijs. Als de broninformatie ontbreekt, dient u extra alert te zijn. Het is verstandiger gegevens te laten verifiëren en dat is nou precies waar Mondi dagelijks mee bezig is in het belang van haar leden.

Naar aanleiding van een publicatie over Mogelijkheden autoverzekering in Frankrijk ontving Mondi de volgende vraag:
“Kan iemand ons vertellen hoe het zit met de aankoop van ene auto bij een tweede huis in Frankrijk? Ons primaire adres is in Nederland. We zijn slechts enkele maanden in Frankrijk. Op internet wemelt het van de tegenstrijdige berichtgeving hierover. Je kan inderdaad makkelijk een auto aanschaffen en ook nog verzekeren als je maar een bewijs van de EDF overlegt. Toch zou deze handelwijze in strijd zijn met Europese regelgeving, die verbiedt dat je een auto bezit in een land waar je geen hoofdbewoner bent. Wie weet hoe het nu echt zit?”

Mondi heeft deze vraag voorgelegd aan een juridisch medewerker van een advocatenkantoor, gespecialiseerd in Frans recht. In beginsel was de conclusie dat je als ingezetene van België of Nederland niet over een auto kan beschikken met Frans kenteken. Maar aangezien op basis van verschillende casussen en jurisprudentie volgens Mondi blijkt dat er binnen de Europese Unie geen onderscheid gemaakt mag worden tussen ingezetenen en niet-ingezetenen hadden we toch twijfels over de eerste reactie. Het advocatenkantoor heeft vervolgens de vraag enkele weken geleden voorgelegd aan de Europese Unie, maar het antwoord laat tot op heden op zich wachten.

De auteur van boven vermeld artikel consulteerde een Franse juriste.
Reactie mr Luca Van Veen:
“In principe kun je als Nederlander met een vakantiehuis gewoon een auto op Franse nummerplaat nemen. Dit blijkt uit artikel R322-1 Code de la Route.

Volgens dit artikel is iedere auto-eigenaar verplicht een kenteken te laten registreren. De eigenaar is verplicht voor de registratie bepaalde documenten aan te leveren, waaronder een justificatif de domicile. De eigenaar moet dus een adres in Frankrijk op kunnen geven. Nergens is vereist dat hij daar meer dan zes maanden per jaar moet wonen.

Die zes maanden eis – verwarring kan voortkomen uit richtlijnen 83/182EEG en 83/183/EEG. Die richtlijnen gingen niet over het kunnen registreren van een auto, maar over de vraag of een auto met een buitenlands kenteken vrijgesteld was van motorrijtuigbelasting als je ermee in Nederland rijdt. Voor de belasting geldt dat de plek waar je je gewone verblijfplaats hebt (meer dan 183 dagen per jaar verblijft) bepaalt of dat motorrijtuigbelasting verschuldigd is. Het maakt daarbij niet uit of de auto op Nederlands of buitenlands kenteken staat. Het maakt zelfs niet uit dat de officiële eigenaar niet in Nederland woont, zolang de feitelijke gebruiker dat doet. Zie publicatie op Business Insider: Rijd je regelmatig in een Belgische auto? Dan moet je aanschafbelasting BPM betalen!
Voor de duidelijkheid:
De motorrijtuigbelasting over een auto op buitenlands kenteken is alleen verschuldigd als de in Nederland wonende eigenaar er in Nederland mee rijdt.
Als je een beetje rond googelt dan kom je telkens deze zin tegen: ‘Ieder moet zijn voertuig laten registreren in de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.’

Deze zin komt uit een Europees document met de titel Communication from the Commission – Interpretative communication on procedures for the registration of motor vehicles originating in another Member State uit 2007. Dit stuk gaat in zijn algemeenheid over de formaliteiten voor het invoeren van een auto uit een ander EG land, en de zinssnede ‘Ieder moet zijn voertuig laten registreren in de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.’ wordt alleen gebruikt in fiscale context.
Interpretatieve mededeling over de procedures voor de registratie van uit een andere lidstaat afkomstige motorvoertuigen

Conclusie
Mijn conclusie is dus dat er in Frankrijk op juridisch niveau geen probleem is om een auto op kenteken te zetten op een vakantieadres. Als de Nederlandse eigenaar ermee gaat rijden in Nederland is hij er motorrijtuigbelasting over verschuldigd, dus dat is zonde als hij of zij al een auto heeft in Nederland.”

Reactie mr. Roberto de Falco namens FJP Advocaten:
“Artikel 134 lid 1 bis van de Italiaanse Wegenwet (“Codice della Strada”) staat in principe toe dat een EU-onderdaan, die niet in Italië zijn geregistreerde woonplaats heeft, een auto met een Italiaans kenteken op zijn/haar naam kan verkrijgen indien hij/zij officieel domicilie kiest bij een in Italië ingezetene particulier of bij een bedrijf dat ingeschreven is als een adviesbureau voor de circulatie van motorrijvoertuigen. Ik schrijf ‘in principe’ omdat de ervaring leert dat de plaatselijke instanties die de immatriculatie moeten regelen dit artikel niet kennen of niet, of met veel moeite, willen toepassen.”

Reactie mr. Radka Koch-Hartmanova namens Hartmanova.eu
“Strikt juridisch gezien zal men zeker diverse auto’s in meerdere landen in eigendom kunnen hebben. Volgens de website van de Europese Unie zelf, is er geen EU-wetgeving omtrent de inschrijving van motorvoertuigen.

Hoe de fiscale regels zijn, is echter een geheel ander verhaal!

Doorgaans zal inderdaad sprake zijn bij één persoon van één land, waar het hoofdverblijf is. Als u als Nederlands ingezetene in Nederland met een auto gebruik maakt van de wegen, dan zal Nederland het recht hebben om motorrijtuigenbelasting en/of BPM te heffen.
Over voertuigen in eigendom in andere EU-landen, waarbij die bewuste voertuigen nooit op Nederlands grondgebied rondrijden, heeft de Nederlandse wetgever, ook niet de fiscus (m.b.t. BPM of motorrijtuigenbelasting), volgens ons iets te zeggen.

Voor andere landen dan Tsjechië kunnen wij niet spreken, maar in Tsjechië is het in de praktijk mogelijk om een auto te registreren en te verzekeren als niet-ingezetene. Voorwaarde is wel het aanvragen en verkrijgen van een tijdelijke, Tsjechische verblijfsvergunning. Wij kennen diverse voorbeelden, waarbij dit zo geregeld is.

Of het hebben van een verblijfsvergunning in een ander land, dan waar men daadwerkelijk woont, moreel/juridisch correct is, laten we hier in het midden. Maar op uw vraag of het mogelijk is ook in Tsjechië een auto te kunnen registreren, kunnen wij voor 100 procent ‘ja’ antwoorden.”

Auto met buitenlands kenteken
Nederlandse belastingdienst: “Als u in Nederland met een auto rijdt, moet u voor die auto bpm en motorrijtuigenbelasting betalen. Het maakt niet uit of de auto een Nederlands of een buitenlands kenteken heeft.
Hierop is een uitzondering. Het gaat dan om kort tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld als u in het buitenland een auto hebt gehuurd om naar huis te rijden, omdat u bent gestrand op een buitenlands vliegveld. Voor dit tijdelijk gebruik is er de zogenoemde veertiendagenvrijstelling. Dit betekent dat u 1 keer per jaar voor hetzelfde kenteken een vrijstelling kunt krijgen. U kunt deze vrijstelling digitaal aanvragen.
Vrijstelling bij kort gebruik in Nederland.
Gebruikt u uw motorrijtuig met een buitenlands kenteken maximaal twee weken in Nederland? En woont u in Nederland?
Dan komt u in aanmerking voor vrijstelling van bpm en motorrijtuigenbelasting bij kort gebruik in Nederland.
Indien u geen bpm en motorrijtuigenbelasting wenst te betalen en meer informatie wenst over de voorwaarden voor vrijstelling, dan kunt u als lid van Mondi inloggen en informatie raadplegen onderaan deze publicatie.