AFSTANDSTHERAPIE gebaseerd op NUMEROLOGIE

Let op!!! voor Eaurica, producten voor puur en levend water,
lees hier verder

EAURICA, Mme Lilibeth Ambubuyog, La Bissière, 46300 LE VIGAN, Lot


AFSTANDSTHERAPIE (e-mail of e-therapie ) gebaseerd op NUMEROLOGIE

Geschiedenis van Numerologie:

Numerologie is gebaseerd op aspecten uit verschillende tradities en oude culture, waaronder Babylonië, astrologische filosofie uit het hellenistische Alexandrië, vroeg christelijke mystici, het occultisme van de vroege gnostici, het Hebreeuwse systeem van de kabbala, de Indische veda’s.

Numerologie houdt zich bezig met enerzijds esoterische, symbolische aspecten van getallen, en anderzijds met bredere interpretaties van getallensymboliek. Vertaald betekent numerologie ‘kennis der getallen’, wat niet verward dient te worden met getaltheorie.

Een numeroloog zoekt naar de samenhang der dingen door het getal (als versleuteld symbool van verborgen kennis) als uitgangspunt te nemen. Hiertoe tracht de numeroloog volgens een bepaald systeem van ‘coderen en decoderen’ begrippen in getallen om te zetten, om vervolgens die getallen te duiden op grond van hem bekende esoterische kennis uit bijvoorbeeld  gematriaastrologie of eigen interpretaties. De theorie achter numerologie is historisch gebaseerd op het idee van Pythagoras dat alle dingen numeriek kunnen worden uitgedrukt, omdat ze uiteindelijk terug te brengen zijn tot getallen.

Het pythagorisme zou een grote invloed gehad hebben op de ontwikkeling van de numerologie en getallensymboliek. Daarbij wordt in de numerologie vooral aangehaakt bij een aan Pythagoras toegedichte uitspraak: “de wereld is gebouwd op de macht der getallen”. Volgens D.J. Struik echter ligt de oorsprong van getallensymboliek wellicht reeds in het Stenen Tijdperk. (Wikipedia)

De mogelijkheden en toepassingen van Numerologie zijn in feite onbegrensd.

Enkele voorbeelden :
-concentratievermogen (studerenden, enz.)
-relaties-problemen
-depressie/s
-stress
-ongerustheid
-angst
-gemis aan zelfvertrouwen
-kwaadheid
-verdriet
-en zo verder…

AFSTAND THERAPIE per e-mail of e-therapie

1/ RELATIE DIER-BAAS

2/ GEPERSONALISEERDE EMOTIONELE THERAPIE

Gepersonaliseerde ENERGIE-BOOSTER THERAPIE in wisselwerking als relatietherapie met zijn geliefd dier: hond, paard.

Voor deze wijze van therapie behandeling gebruik ik uitsluitend NUMEROLOGIE.

Ik werk op fotos van mens en dier (wisselwerking) bepaal het gepaste nummer, geef deze door.

Alles en iedereen straalt vibraties/frequenties, positief of negatief uit. Deze uitstraling gebeurt langs de aura.

Bv: Indien iemand zich niet goed in zijn vel voelt, kunnen deze vibraties/frequenties opgevangen worden door anderen, al dan niet bewust. M.a.w. men staat voortdurend in wisselwerking met zijn omgeving. Zelfs indien deze omgeving niet in de onmiddellijke nabijheid is ( bv een relatie die 1 000 km of onbeperkt uit elkaar ligt).

Het is mijn opgave en doel (missie) mensen te helpen die zich niet lekker voelen eventueel met zichzelf of met anderen, en/of zijn geliefde dier(en): hond, paard.

Een paar voorbeelden:

1/ Een tijdje geleden werd ik geconsulteert  door de eigenaar en tevens berijder van zijn paard. Naar zijn zeggen was het hem niet meer toegelaten, dit te bestijgen. Het paard stijgerde van zodra hij ook maar in zijn nabijheid kwam.

Ik kreeg een foto samen met de naam van het paard dit om  op afstand  na te kijken, niets kon er op wijzen dat het paard enige slechte karaktertrek zou hebben.  Om deze zaak op te lossen vroeg ik ook mij een foto toe sturen van de berijder. Onmiddellijk viel het  mij op dat er iets niet in orde was met deze persoons hoofd, waarop ik hem de vraag stelde, zijn antwoord: “ reeds een tijdje heb ik last van tandpijn. Ik gaf hem een welbepaald nummer door, zowel voor paard als berijder. Tevens liet hij zijn tanden verzorgen. Resultaat:  berijder en paard waren terug de beste vrienden.

Besluit:  Een paard is zeer gevoelig, hierdoor voelde het zich niet lekker door de negatieve uitstraling van de berijder.

2/ Een amazone  werd bij het rijden door haar paard afgeworpen , haar halswervels  waren gebroken en een tijdje later overleed ze. Bij de autoptie werd er een tumorgezwel in haar rug gevonden.

Besluit: Het was voor het  paard onmogelijk de negatieve vibraties die het kankergezwel met zich meebrengt en door het paard opgevangen werd  te aanvaarden, met deze gevolgen vandien.

3/ Bobby de hond : en hoe  verging het Bobby ?

Op een zekere dag werd ik gecontacteert door de wanhopige eigenaar van Bobby.De ganse familie was onderste – boven door het gedrag van hun lief huisdier. Daar waar Bobby altijd een braaf gehoorzaam dier was, was hij de laatste tijd rusteloos, blaffen, zelfs grommen, wat men van hem niet gewend was, reeds dagenlang. Hij wou  niet meer in zijn getrouwe mand, in de hoek blijven liggen. Men stuurde mij de foto van Bobby, en reeds bij mijn eerste kennismaking  voelde ik een overgrote hoeveelheid reflecterende  straling in zijn AURA. Straling die Bobby als ‘t ware wanhopig maakte. De diagnose was vlug gesteld en ik vroeg een plattegrond van het huis met de vraag aan te duiden waar Bobby gewoonlijk slaapt alsook met de plaatsen waar er electronische apparatuur geplaatst is. Niet verwonderlijk dat ons braaf huisdier nier meer wou vertoeven  op zijn gewone plaats, de andere zijde van de muur was de WI – FI reeds een paar weken geinstalleerd. Oplossing: door de VIVOBASE HOME in een electrisch  stopcontact aan te sluiten, was de ganse familie verlost van de overgrote hoeveelheid straling , alsook Bobby, hij slaapt nu rustg door. Bovendien kreeg Bobby een getal door om te zuiveren van de opgelopen straling.

Tarief consultatie par e-mail:

Consultatie voor geïnitieerd person + animal……….50 Euros

Alle bijkomende person/en of dier/en …………………35 Euros

2/ GEPERSONALISEERDE EMOTIONELE THERAPIE

Toegepaste numerologie gebaseerd op Emotienele Therapie/Flowerplex.

Men kan dus met een gerust hart aanvaarden dat een bepaald getal de exacte remedie weergeeft, die achter dit getal schuilt. Dit getal bevat identiek dezelfde vibraties en frequenties als de remedie zelf.

2.1 Universele Energie

Wat is Universele Energie ?

Universele Enegie ook Primal-Oerenergie genoemd.

Het  univers is gevuld met energie, deze energie is onuitputtelijk en is niet vervuild. Men kan hieruit putten wat men nodig heeft om gezond te leven. Anderzijds bezit ons menselijk lichaam de eigenschap zichzelf te regenereren en zichzelf te genezen. Alhoewel men bij blokades  soms beroep dient te doen op derden ( in mijn geval als numeroloog) om deze blokades te begrijpen/interpreteren en ze los te laten.

Ik beoefen toegepaste numerologie. Wat zeer effektief werkt en men meteen de positieve invloed ervan voelt of ondervind.

2.2 Kosmisch  geheugen

Wat is Kosmisch geheugen?

Men verstaat hierdoor de vibraties en frequenties die in de Kosmos  aanwezig zijn. Er wordt soms gesproken over je eigen “boek des levens” (Akashic Records). Inderdaad, alle gedachten, woorden, acties, enz. worden in de kosmos gezonden en daar opgeslagen. Ze worden nooit verwijdert. Men kan hieruit putten, indien nodig. Het volstaat hiervoor een Hoger Bewustzijn te aktiveren en zich “spiritueel” in verbinding te stellen met de “Bron” teneinde de nodige en  gepaste informative te bekomen die men wenst.

Bij het bepalen van de gepaste NUMEROLOGIE om uw persoonlijke blokades te verwijderen doe ik uiteraad beroep op het “Kosmisch Geheugen”.

Tarief persoonlijke consultatie par e-mail:

Consultatie ……….50 Euros

Mijn profiel:

Reeds sedert mijn prille kindertijd ben ik hooggevoelig (lees aub mijn boek LEVEND WATER) en stel mijn gave ten  dienste aan de mensen, ook aan  dieren die er nood aan hebben. Speciaal dieren hebben mijn toewijding, ze kunnen zich maar beperkt uitdrukken. Maar hun AURA ( uitstraling) spreekt voor  mij boekdelen, vandaar dat ik bijna 100 % zeker ben dat de toepassing/en numerologie effectief zijn. Ik kijk er reeds naar uit u en of uw lief huisdier te helpen.

Ik behaalde een doctoraat in metafysische wetenschap aan de Universiteit van Sedona, USA, en ben geordineerd als Metaphysical Practitioner en Metaphysical Minister.

DISCLAIMER:

De NUMEROLOGIE welke u doorgegeven worden  zijn enkel bedoeld als “ EMOTIONELE THERAPIE”, zowel voor dier als mens. Deze remedie vervangen in geen enkel geval medicatie die u eventueel zou nemen, ze zijn enkel bedoeld ter ondersteuning van een reguliere behandeling  bij uw medische arts.

Anderzijds houden het gebruik van “NUMEROLOGIE/S “ geen enkel gevaar in voor het algemeen welzijn voor mens en dier, ze  bevatten enkel “INFORMATIE”, zelfs indien het een nummer/getal zou zijn die niet past, kunnen er geen negatieve gevolgen uit voortvloeien.

Bij ziekte van uw dier, best een dierenarts raadplegen.

contact@eaurica.com
ambubuyog.lilibeth@gmail.com
Tel: +0033 (0)5 65 41 47 61