ADMR thuiszorg in Frankrijk

In vrijwel iedere stadje in Frankrijk is wel een vestiging van de Franse thuiszorg. De ADMR (Aide à domicile en milieu rural) Het is een landelijk opgezet van netwerk van allerlei soorten diensten. U kunt er een beroep op doen als u hulp nodig heeft van ‘de wieg tot het graf’. Allemaal bedoeld om onder allerlei omstandigheden zelfstandig thuis te kunnen blijven functioneren. In totaal zijn er 2.700 lokale afdelingen die bestaan uit vrijwilligers en betaalde krachten. Vorig jaar hebben 720.000 mensen gebruik gemaakt van hun diensten. De ADMR is opgericht net na de tweede wereldoorlog en was aanvankelijk speciaal gericht om hulp te bieden op het verarmde platteland. Aan de ene kant boden ze thuishulp en tegelijkertijd probeerden ze werkloosheid te bestrijden en nieuw lokaal werk te creëren. Het bleek een goede formule te zijn en een in zeventiger jaren werd het een landelijke organisatie, die zich aanvankelijk toelegde op de ‘thuiszorg’ voor ouderen en gehandicapten. Het taken pakket wordt uitgebreid naar maaltijdverstrekking, video-hulp, kinderopvang en het opzetten van kleine wooneenheden. Aan het begin van deze eeuw worden overal ‘maisons de service’ geopend, kantoortjes eigenlijk waar je informatie, advies en een offerte kan laten opstellen. Sinds 2002 vallen de activiteiten van de ADMR onder de APA de algemene ouderenwet en nemen de activiteiten net als trouwens bv. in Nederland snel in omvang toe. Allerlei wetgeving en strategieën worden er ontwikkeld die er allemaal op gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven van ouderen, gehandicapten en anderen die tijdelijke ondersteuning thuis nodig hebben. Tegelijkertijd richt het zich op de bestrijding van het isolement bij vooral ouderen.
De kracht van de ADMR zit hem vooral in dat ze ‘overal’ is en laagdrempelig is. De Thuiszorg is vooral actief op vier terreinen. 1. Gespecialiseerde hulp voor ouderen, mensen met een handicap en voor wie thuiskomt na een ziekenhuisopname. U moet dan denken aan dag en nachtzorg, begeleid vervoer, hulp voor mantelzorgers, maaltijdbezorging, administratieve hulp en video-assistentie. 2. Thuishulp voor iedereen die dat nodig heeft als ondersteuning in het dagelijks leven. Dan moet u denken aan schoonmaken, strijken, kleine tuin of doe-het-zelfklussen, administratieve hulp ed. 3. Gezinshulp: kinderopvang thuis of in crèches, micro-crèche, kleuterschool, kinderdagverblijven, en maatschappelijke ondersteuning bij opvoeding en gezinsproblemen 4. Gezondheidszorg en begeleiding bij thuisverpleging (SSIAD), verpleegcentra (CSI), thuisziekenhuisopname (HAD) en bv gespecialiseerde Alzheimer teams. Mocht u van hun diensten gebruik willen maken dan kunt hulp aanvragen en een offerte laten maken. De kosten die dat met zich meebrengt zijn afhankelijk van tal van factoren en kun je niet in zijn algemeenheid beantwoorden. Daarom maar twee voorbeelden van hun eigen site…. 1. NORBERT (90 jaar oud) moet na een val thuis geholpen worden om zijn huis op orde te houden Een hulpplan van vijf en een half uur per week wordt overeengekomen. Hij heeft recht op APA Maandelijkse kosten voor 24 uur: 556,80 €.Na APA-financiering blijft er €126,05 over. De helft kan hij aftrekken van de belasting. Blijft over 2,62 netto per uur. (ipv 23,20) 2. Lydie MS patiënte. Er wordt een hulpplan opgezet met de MDA en de DCB beide organisaties die zich bezighouden met de gehandicaptenzorg. Deze financiering dekt de dagelijkse hulp bij het opstaan, wassen en aankleden en de hulp bij het naar bed gaan. Mireille. Er komt een hulpprogramma van 47,5 uur per maand Maandelijkse kosten voor 47,5 uur: 1102 €. Resterende kosten na PCH (gehandicaptezorg) € 175,75 De helft van dit bedrag kan worden afgetrokken via haar belastingen. Na de PCH-financiering en de belastingaftrek bedragen de netto €1,85 per uur (in plaats van €23,20). https://www.admr.org/