Aankondigingen van Macron COVID 19!!

1. Macron heeft in het “Grand Palais Ephemera” een toespraak gehouden om nieuwe maatregelen ter bestrijding van de vierde golf bekend te maken.
Het zou de eerste toespraak zijn van de “wereld na de Covid”. Maar het leek veel op alle toespraken van de “wereld ervoor”. Macron werd overvallen door de vierde golf van Covid-19, en zag zich gedwongen nieuwe maatregelen aan te kondigen om de epidemie te bestrijden

1. Een “sterke opleving” in Frankrijk van de epidemie door de Delta variant.
Geconfronteerd met de verspreiding van de Delta-variant, waarschuwde Emmanuel Macron voor de “moeilijkheden” die dreigen. “Zolang het virus circuleert, zullen we met dit soort situaties te maken krijgen,”. Hij riep op tot massale vaccinatie!

2. De “gezondheidspas” wordt in augustus uitgebreid tot bars, restaurants, treinen, vliegtuigen, ziekenhuizen en verpleeghuizen
Het gezondheidspasje zal vanaf 21 juli verplicht zijn voor personen ouder dan 12 jaar in “vrijetijds- en culturele plaatsen” met meer dan 50 personen. Vanaf begin augustus zal het worden uitgebreid tot treinen, vliegtuigen, bars en restaurants, alsook tot ziekenhuizen, bejaardentehuizen en medisch-sociale instellingen. Deze lijst kan later nog verder worden uitgebreid, aldus Emmanuel Macron. Concreet zal de toegang tot deze plekken worden voorbehouden aan personen die langer dan vijftien dagen gevaccineerd zijn, of die een recente negatieve PCR- of antigeentest hebben ondergaan.

3. Verplichte vaccinatie voor verzorgers en niet-verzorgers in zorginstellingen
Een wetsvoorstel om vaccinatie voor zorgverleners verplicht te stellen, zal dinsdag naar de Raad van State worden gezonden, alvorens het op maandag 19 juli aan de ministerraad wordt voorgelegd. Vervolgens zal het volgende week in het kader van een versnelde procedure door het Parlement worden behandeld. De maatregel zal “onverwijld” worden toegepast en de betrokkenen hebben “tot 15 september” de tijd om eraan te voldoen. Daarna zullen “controles worden uitgevoerd en sancties worden opgelegd”.

4.”De beperkingen worden opgelegd aan ongevaccineerden in plaats van op iedereen”
Het dagelijks leven van de “gevaccineerden” en de “niet-gevaccineerden” zal niet meer hetzelfde zijn. De filosofie is eenvoudig: “Erken de burgerplicht en leg beperkingen op aan de niet-gevaccineerden in plaats van aan allen.” De kloof tussen gevaccineerden en ongevaccineerden wordt steeds duidelijker voelbaar. Hoe dit in de komende tijd uit zal gaan zien valt af te wachten. De boodschap is duidelijk. Voor wie niet gevaccineerd is zal het dagelijks leven ingewikkelder worden

5. De PCR-tests die bekend staan als “comfort” test worden van de markt gehaald.
Vanaf oktober zullen de Fransen niet langer gebruik kunnen maken van gratis PCR-tests zonder recept, de zogenaamde “comfort”tests. Hiermee wordt beoogd “vaccinatie aan te moedigen in plaats van het vermenigvuldigen van tests”. Het argument is dat de epidemie ” verscheidene maanden van het jaar 2022″ aanwezig zal zijn. De nieuwe strategie is “leven met het virus” gaat door.
Volgens Emmanuel Macron zal de epidemie “gedurende het hele jaar 2021 en waarschijnlijk nog enkele maanden van het jaar 2022″ aanwezig zal zijn. |”De komende weken zullen in het teken staan van mobilisatie om het virus tegen te houden”, waarschuwde hij. Vanaf het volgende schooljaar zullen “specifieke” vaccinatiecampagnes worden opgezet voor alle studenten van hogescholen, middelbare scholen en alle leerlingen in het land.

6. Een vaccinatiecampagne vanaf september
Macron richtte zich ook tot degenen die reeds waren gevaccineerd. Hij stelde dat zij, “zodra het schooljaar begint”, baat kunnen hebben bij een ‘booster’. Zo kunnen zij profiteren van een nieuwe injectie “volgens hetzelfde systeem en onder dezelfde voorwaarden als de eerste of de tweede”.

7. Versterking van de grenscontroles, isolatie van de ongevaccineerden.
Mensen uit “risicolanden” zullen aan verscherpte controles worden onderworpen, aldus Emmanuel Macron. Vanaf 21 juli zullen ook alle!! niet-gevaccineerde reizigers verplicht worden geïsoleerd.

8. Dan nog even de economie.
Macron blijft bij zijn ambitie om het pensioenstelsel te hervormen en geeft aan dat “de pensioengerechtigde leeftijd voor de Fransen later moet worden”. Maar stelt hij “Ik zal deze hervorming pas lanceren als de epidemie onder controle is en het herstel goed op gang is gekomen”.

9. De hervorming van de werkloosheidsverzekering wordt op 1 oktober “volledig doorgevoerd”.
De hervorming van de werkloosheidsverzekering, die twee weken geleden door de Raad van State werd goedgekeurd, zal vanaf 1 oktober “volledig worden uitgevoerd”.
Naast de strijd tegen het virus wil Emmanuel Macron van de werkgelegenheid de “prioriteit van de zomer en het najaar” maken, om “het werkgelegenheidsniveau van voor de epidemie te herwinnen op weg naar een traject van volledige werkgelegenheid”.
10. Een “vast inkomen” voor jongeren “zonder werk of opleiding”.
Vanaf het begin van het schooljaar zal een “basisinkomen” worden ingevoerd voor jongeren “zonder werk of opleiding”. Het zal gebaseerd zijn op een logica van “plichten en rechten”.
11. De groeiraming is verhoogd tot 6% voor het jaar 2021.
Volgens Emmanuel Macron zal de Franse groei in 2021 6% bedragen, één punt hoger dan de laatste raming van Bercy. De president stelt dat er sinds het begin van het jaar 187.000 banen zijn bijgekomen.

Verwante berichten