versoepeling per departement

Vandaag 30 apr kijkt iedereen uit naar het eerste overzicht van de ‘rode en groene’ departementen.
Daarnaast is er overlegd met de sociale partners (bonden en werkgevers) over de deconfiniering.

1. De eerste kaart van de rode en groene departementen in Frankrijk, zal vanavond gepubliceerd worden. Dat zal daarna iedere avond gebeuren door de directeur-generaal van de Gezondheidszorg.

Deze kaart zal dan elke dag kunnen veranderen voordat ze op 7 mei wordt “bevroren”. Daarna wordt elk departement na 11 mei ingedeeld in de categorie “rood” of “groen”.

Welke criteria worden hierbij gehanteerd?

-Het eerste criterium dat in aanmerking moet worden genomen is “het aantal nieuwe gevallen in de bevolking over een periode van zeven dagen”. Ze geeft een indicatie voor de circulatiesnelheid van het virus.

-De tweede factor is de druk op de ziekenhuiscapaciteit, die op regionaal niveau wordt beoordeeld. Het gaat dan om de toestroom van nieuwe patiënten en de druk op de IC. Bovendien moet het zorgsysteem voldoende hersteld zijn van de eerste golf.

– De laatste parameter die wordt beoordeeld is de mate waarin ieder departement in staat is patiënten met symptomen te kunnen testen en mensen op te sporen die in contact zijn geweest met bevestigde gevallen van Covid19 – gemiddeld 20 tot 25 –. Dit wordt gezien als de belangrijkste voorwaarde om een hervatting van de epidemie te voorkomen.

2. Groen of rood, wat verandert er in de praktijk?

Feitelijk is het onderscheid tussen ‘rode’ en ‘groene’ departementen uiterst gering.

De meeste verplichtingen gelden zowel voor de groene als de rode departementen, stelde Edouard Philippe. Hij heeft bijvoorbeeld de terugkeer van de leerlingen naar de middelbare school, vanaf 18 mei, en de heropening van parken en tuinen voorbehouden aan “departementen waar de circulatie van het virus laag is”.

De kleur “rood” of “groen” zal ook dienen als leidraad voor de lokale autoriteiten (prefecturen, rectoraten, burgemeesters, enz.) om hun beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over de heropening van basisscholen.

eerder nieuws;

– Op 30 april komt er een overzicht van de departementen en de mate waarin er versoepelingen zullen worden doorgevoerd. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen ‘groene’ departementen waar de versoepeling het grootst zal zijn en ‘rode’ departementen waar meer beperkingen zullen zijn.

– Op 7 mei wordt aan de hand van drie criteria bepaald welke departementen een rood of groen keurmerk krijgen. De criteria zijn de viruscirculatie, de IC/ziekenhuis capaciteit en het op orde zijn van het lokale systeem voor het testen en opsporen van besmettings gevallen.

-Op 10 mei vindt er dan een definitieve beoordeling plaats. “Als de indicatoren er niet naar zijn, zullen we niet deconfiniëren op 11 mei” of “we zullen het met beperkingen doen in sommige departementen” stelt Edouard Philippe.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.