zeewaterspiegelstijging en emigratie naar Frankrijk

Mede-lotgenoten, Onlangs was er op de nederlandse tv, bij de NTR, een vierdelige documentaire over de wereldwijde gevolgen van de zeewaterspiegelstijging, nu en in de toekomst. “Na ons de zondvloed” vertelt over de effecten die waarneembaar zijn in alle laaggelegen bevolkte gebieden over de hele aardbol, zo ook in Nederland. Verwacht wordt dat het peil tegen het einde van deze eeuw met een meter zal zijn gestegen. Als niet op tijd de nodige maatregelen worden getroffen zal 60% van Nederland blank komen te staan, waaronder het economisch hart, 70 % van de bevolking ( een dikke 10 miljoen) zal elders een woonplek moeten vinden. Tot nu is er geen consensus over de te nemen maatregelen, zal er een ramp nodig zijn om de neuzen dezelfde kant op te krijgen? Voor mij was het in 2005 een van de redenen om te emigreren. Op de volgende bijeenkomst bij Eus en Erik zou ik graag in de gelegenheid willen zijn om met jullie van gedachten te wisselen over jullie motieven naar Frankrijk te komen. Mijn bedoeling is niet om een stempel te drukken, ik hoop één op één met de mensen te kunnen praten die dat willen. Zouden jullie je motieven per mail met me willen delen : jacqtom.most@orange.fr Tom van der Most

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.