Wapenschilden : Over adel in Frankrijk en familiewapens

Door: L.A. Longayroux

Ooit had Nederland, ik meen in Zeeland, een Commissaris van de Koningin met de naam Jonkheer de Casembroot ( een opmerkelijke naam voor die persoon in die functie ) die gehuwd was met Baronesse Sophie Constance van der Feltz). Adellijke personen huwen gewoonlijk onderling dus in eigen adellijke kring.

In Nederland, maar ook in Frankrijk ken ik mensen die van adel zijn en een titel als freule zouden kunnen voeren.

Het begrip adel is nogal ingewikkeld. Het is een zekere aristocratie die op grond van geboorte of adels verheffing bepaalde voorrechten of privileges genoot. “Noblesse oblige ,”dus een fair optreden wordt wel van deze klasse verwacht.

Uit archiefstukken van mijn familie blijkt, dat een voorvader de titel Sieur

( jonkheer) voerde. Verder beschikte de man over een veerrecht en een maalrecht.

Een groot deel van de Franse adel emigreerde tijdens de Revoliutie. Napoleon voerde opnieuw adellijke titels in. In de huidige Franse republiek heeft de adel geen wettelijk bestaan omdat het in strijd is met de Verklaring van de rechten van de mens

Toch hebben verschillende Franse families adellijk klinkende namen aangenomen( noblesse de apparence). Voorbeelden zijn ValĂ©ry Gisgard d’Estaing, Dominique de Villepin, Bernadettre Choudron de Coursel ( vrouw van Chirac)

In Frankrijk kende men van laag naar hoog ,titels als:sieur, chevalier, baron, vicomte, comte , marquis, prince, duc,roi en empereur.

Archiefstukken wijzen aan dat mijn naam zou kunnen worden aangevuld met’ de Saint Saury.’ Longayroux de St Saury zou wel aardig staan op een visitekaartje 🙂 Ach. allemaal best leuk en ik maakte ook voor de aardigheid een familiewapen.( zie fig.)

Mijn opa mocht boven de ingang van zijn parapluizaak een mooi schild voeren:

Hofleverancier

Met het maken van een familiewapen duikt men in de Heraldiek

In de heraldiek gebruikt men maar een paar kleuren die luisteren naar typische namen zoals azuur, keel, sabel en sinopel. Sabel is bijvoorbeeld zwart.

Het heraldische wapen vindt zijn oorsprong in het wapenschild. Met zo’n afbeelding op een schild kon men de person herkennen.

Onder een heraldisch wapen vindt men wel een mooie wapenspreuk of motto; “Union fait la force” ( Eenheid maakt macht ) bijvoorbeeld.

Als jongen was ik wel onder de indruk van de koene ridder IVANHOE de onrechtbestrijder van de bekende, populaire TV serie.

Wie wilde als kind niet zo optreden en een held worden ? 🙂

Wie een blijk werpt op de wapens van de Franse deelgebieden zal zeker een mooie tegenkomen. ( Blasons et Armoires) Het wapen van Ile de France lijkt me wel wat. het wapen van Corsica vind ik wat uit de toon vallen vergeleken met de andere wapenschilden.

Er bestaan in de Nederlandse taal wel uitdrukkingen rond dit thema zoals:

=Met open vizier strijden ( niet geheimzinnig doen)

=Iets in je schild voeren (geheimzinnig doen)

=Die fout is een smet op zijn blazoen (die fout schaadt zijn reputatie)

Wel wapenschild van Frankrijk heeft uw voorkeur ?

Nog geen familiewapen ? Dan vraag je naar een prestigieuze zegelring !

 

In het verleden schreef ik wel artikeltjes voor blad en site van de Nederlandse imkers.

Bojen worden als voorbeeld voor de mens gesteld. Ze zijn ijverig, offeren zichzelf op voor de gemeenschap en een hoger doel , het voortbestaan van de soort. Geen wonder dat je bijen als dieren tegenkomt op wapenschilden. Zeker als je de Bie heet of Biemans is de bij een leuk element in het familiewapen.

In Nederland maar ook in Frankrijk hebben ook verschillende gemeenten die bij prominent in het wapen. ( zie fig. )

Hierboven het familiewapen van de familie Biemans. Daarboven het gemeentewapen van een Franse gemeente.

Interessant is te weten dat de Zeeuwsw plaats Domburg een ontmoetingsplaats is van adel, gefortuneerden en kunstenaars /schilders. “Soort zoekt soort” en bekende adelijke families zijn zo even “onder elkaar. Het blad Elsevier wijdde er indertijd een nummer aan. Woe overlijdensadvertenties bekijkt zal zien dat adellijke personen in eigen kring trouwen. De overbekende’ houwdegen’ en markant lid van de adel, de Ridder van Rappard trouwde dan ook met…

Elisabeth barones van Hardenbroek van Lockhorst.

Mijn kleinzoon wil ook graag ridder spelen en heeft verkleedkleding een helm en een ( houten ) zwaard. Een Ivanhoe in de dop 🙂 🙂

Nog dit: De opvatting dat deugden als rechtvaardigheid en leiderschap aangeboren zouden zijn, werd door de adel gebruikt om erfelijkheid van de hiërarchische verhoudingen te legitimeren.

Mijn devies: Liberté, Egalité, Fraternité 🙂

( tijdens mijn werkzame leven als docent was mijn autoriteit gebaseerd bij de leerlingen op erkenning. Niet op geboorte of dwang ! 🙂

In België worden ter gelegenheid van de Nationale feestdag personen in de adelstand verheven.

Een typische bijkomstigheid is het feit dat men adellijke personen met bijzondere aanhef dient aan te spreken of te schrijven.

Een Hertog of Hertogin wordt aangesproken met Hooggeboren heer/vrouwe .

Uw mag raden wat voor adellijke titel bij een Doorluchtige hoogheid past 🙂

Wie is een hoogwelgeboren heer—> een ridder 🙂 geinig niet ?

Hoe mag ik U in Sprookjeswonderland aanspreken ? = geintje

Verwante berichten