1 op de 2 huizen in Fr bedreigd door droogte door blootstelling aan kleigrond

 

Een op de twee huizen in Frankrijk wordt volgens de geologische dienst BRGM bedreigd door droogte vanwege de blootstelling aan kleigrond. Meer dan tien miljoen individuele huizen zijn op kleigrond gebouwd waardoor er in periodes van droogte scheuren in uw muren kunnen ontstaan. Het is een wijdverbreid verschijnsel dat zal toenemen als de zomers droger en warmer worden.

Hoe ontstaan deze scheuren?
De scheuren die ontstaan in de muren en gevels van huizen zijn het gevolg van het krimpen en opzwellen van de klei. De kleigrond waarop huizen worden gebouwd, beweegt mee met het watergehalte. Zo krimpt de bodem in perioden van droogte en zwelt hij op tijdens regenperioden, waardoor bodembewegingen ontstaan die heviger worden zijn naarmate de ‘ extremen’ droogte en hevige regenval toenemen De overgrote meerderheid van de problemen doen zich voor bij eengezinswoningen, die vaak een ondiepe fundering hebben, in tegenstelling tot meergezinswoningen.

Zijn deze scheuren gevaarlijk?
Het begint met primaire scheuren, maar als er niets wordt gedaan, zullen deze scheuren in aantal toenemen en erger worden. Behalve dat het huis een ‘energiezeef’ wordt, kan het in extreme gevallen instorten als de structuur van het huis wordt aangetast. Als de scheuren elk jaar groter worden, worden stutten gebruikt om te voorkomen dat de muren instorten. In sommige regio’s zijn de problemen groter dan andere: Ile-de-France, Occitanie, PACA, Aquitaine. Uit de door het BRGM opgestelde kartering van de risico’s op krimp en zwelling blijkt dat 48% van het grondgebied van Frankrijk zich in een zone met een gemiddeld of hoog risico bevindt.

Wat zijn de oplossingen om de risico’s te beperken?
Als er gapende scheuren zijn, die de structuur van het huis bedreigen, zijn de oplossingen moeilijk en kostbaar. De opties zijn dan onderheien of sloop. Voordat dat gebeurt, zijn er oplossingen om de risico’s te beperken. Sommigen zaken in de directe omgeving van uw huis zijn schadelijk, namelijk beplantingen en leidingen.”De wortels van beplantingen hebben water nodig en zullen dat zoeken waar het is, namelijk onder de funderingen, wat de krimp van de kleigrond zal toenemen”, stellen onderzoekers. Hetzelfde geldt voor slecht waterbeheer rond het huis, zoals een gebrek aan drainagesystemen of lekkende leidingen die ongewenst doorsijpelen in de kleigrond. “Als er enige twijfel bestaat over de toestand van het leidingnet, moet het worden vernieuwd”.

Hoe versterkt de opwarming van de aarde het fenomeen?
“Het fenomeen van krimpen en zwellen van klei wordt rechtstreeks beïnvloed door de effecten van de klimaatverandering”, stelt t het BRGM, de nationale geologische dienst. “De frequentie en intensiteit van hittegolven en droogte zullen in de loop van de eeuw onvermijdelijk toenemen in Frankrijk”. “Het effect van de klimaatverandering betekent dat droogtes steeds vaker en intenser zullen voorkomen. De bodem staat meer onder druk. Huizen die voorheen gespaard bleven, lijden nu onder de gevolgen van het krimpen en opzwellen van de klei”. In Frankrijk is daarom nu bijna de helft (48%) van de grootstedelijke bodems “matig of sterk” blootgesteld aan kleikrimp, stelt het ministerie van Ecologische Transitie. Dat betreft dus een op de twee huizen (54,2%) in Frankrijk d.w.z. 10,4 miljoen individuele huizen..

Schadevergoeding van verzekeringsmaatschappijen?
Schadevergoeding bij krimpscheuren is niet evident voor uw verzekeraar.
Om door zijn verzekeraar te worden vergoed, is het noodzakelijk dat de staat van natuurramp wordt erkend in de gemeente waar het huis zich bevindt. De status moet officieel worden gemaakt bij een in het Publicatieblad bekendgemaakte beschikking. Eigenaren moeten daarom om scheuren zo snel mogelijk te melden aan hun gemeente, zodat de gemeente de status van natuurramp kan aanvragen.
Wanneer het natuurrampdecreet officieel is gepubliceerd, hebben eigenaren vervolgens tien dagen de tijd om de schade bij de verzekeraar van hun woning aan te geven, “met een aangetekende brief en ontvangstbevestiging. Het is noodzakelijk om van meet af aan een beroep te doen op een gespecialiseerde advocaat en een onafhankelijke deskundige,” raadt Guy Grandgirard van de l’Association de Défense des Consommateurs de France (ADC France) aan, die waarschuwt voor deskundigen die door de verzekeraar zijn aangesteld. “De deskundige van de eigenaar zal zo nodig de expertise van de verzekeraar kunnen tegenspreken. De aanwezigheid van een advocaat en een eigen deskundige maakt het ook mogelijk het bedrag van de schadevergoeding goed te beoordelen. “U moet er niet alleen voor staan, want dit zijn zeer complexe zaken,” benadrukt Grandgirard, die eraan toevoegt dat veel zaken uiteindelijk pas voor de rechter worden geschikt.

Hoeveel kost het?
De gemiddelde kosten van een schadegeval als gevolg van kleikrimp worden geraamd op 16.300 euro, volgens een verslag van de Rekenkamer van begin dit jaar. De kosten variëren echter sterk afhankelijk van de situatie, zegt het BRGM: “In veel gevallen waarin onderbouwing met micropalen noodzakelijk is, kunnen de kosten van een ingreep oplopen tot enkele tienduizenden euro’s”, waarschuwt het BRGM. Het inschakelen van een eigen deskundige en advocaat betekent ook een kostenpost voor de eigenaar. “Het brengt wel kosten met zich mee, maar sommige daarvan kunnen worden gedekt door een rechtsbeschermingspolis

Hoe lang kan compensatie duren?
“Dossiers kosten tijd en levert veel stress op,” stelt Guy Grandgirard van ADC Frankrijk.
Het compensatieproces neemt veel tijd in beslag, aangezien het bij verzoeken om erkenning van natuurrampen door gemeenten tot 18 maanden kan duren voordat een gunstig advies wordt uitgebracht. Daarna kost het tijd voor bodemonderzoek, deskundigenrapporten, werkzaamheden ter versterking van de fundamenten en ten slotte herstel van esthetische schade. Gezien de omvang van het verschijnsel heeft de regering inmiddels maatregelen genomen om het risico van schade te beperken. Sinds augustus 2020 verplicht de wet ELAN bouwers om vooraf een bodemonderzoek uit te voeren om “de funderingen aan te passen aan de resultaten van het bodemonderzoek”
Als daaruit blijkt dat er dieper gefundeerd moet worden, moet je het doen, ook al kost het meer.
Het mag niet slechts een formaliteit zijn.

Kortom let goed op als u een huis koopt en onderschat ‘scheurtjes’ niet in uw enthousiasme.

bron:ouest-france.fr

Vorig artikel
Volgend artikel

Verwante berichten